Justin Sun đặt mục tiêu đưa TRX trở thành tiền tệ hợp pháp tại 5 quốc gia vào năm 2023

Sun nói rằng việc TRX được chấp nhận làm tiền tệ hợp pháp (legal tender) giữa các quốc gia có thể thúc đẩy việc sử dụng tiền điện tử và khiến giá trị của nó tăng lên.

Người sáng lập Tron Justin Sun đặt mục tiêu để Tron (TRX) được chấp nhận là tiền tệ hợp pháp tại 5 quốc gia trong năm nay. Trong một chủ đề trên Twitter, Sun nói rằng mặc dù mục tiêu là đầy tham vọng, nhưng anh ấy tự tin rằng nó có thể trở thành hiện thực. Trong một chủ đề riêng trên Twitter, Sun cho biết điều quan trọng là phải nhìn xa hơn là chỉ trong phạm vi tại Hoa Kỳ để TRX được thông qua như một loại tiền tệ chính thống.

Theo Justin Sun, Hoa Kỳ chỉ là một quốc gia. Mặc dù nó có thể đóng vai trò là nhân tố cốt lõi trong thế giới tiền điện tử, nhưng nó không phải là quốc gia duy nhất. Sun thừa nhận tầm quan trọng của các quy định về tiền điện tử của Hoa Kỳ và nói rằng nếu phần còn lại của thế giới chấp nhận TRX làm tiền tệ chính thống, Hoa Kỳ cuối cùng sẽ làm theo. Do đó, ông cho biết điều quan trọng là phải làm việc trên quy mô toàn cầu và xây dựng quan hệ đối tác với các Chính phủ và doanh nghiệp trên toàn thế giới.

St. Maarten coi TRX là tiền tệ hợp pháp

Vào tháng 10/2022, Khối thịnh vượng chung Dominica đã thông qua TRX và 6 loại tiền điện tử dựa trên Tron khác làm tiền tệ hợp pháp. Đầu tuần này, một thành viên của quốc hội đã đề xuất một đạo luật, nếu được thông qua, sẽ khiến TRX trở thành tiền tệ chính thống tại quốc đảo St. Maarten phía đông Caribe. Phù hợp với Dominica, dự thảo luật St. Maarten đề xuất áp dụng Tron làm chuỗi khối quốc gia của đất nước.

Việc áp dụng như một loại legal tender sẽ giúp TRON như thế nào?

Theo Justin Sun, việc chấp nhận TRX làm tiền tệ hợp pháp giữa các quốc gia sẽ làm tăng “tính hợp pháp và việc sử dụng” tiền điện tử. Khi một Chính phủ công nhận một loại tiền kỹ thuật số là hợp pháp, điều đó mang lại cảm giác tin cậy và an toàn cho công chúng, khiến họ có nhiều khả năng đầu tư và sử dụng nó hơn.

Hơn nữa, với tư cách là một loại tiền tệ chính thống, TRX sẽ trở thành một phương tiện trao đổi hợp lệ trong nước. Điều này sẽ khuyến khích nhiều doanh nghiệp bắt đầu chấp nhận TRX như một phương tiện thanh toán, do đó sẽ thúc đẩy việc sử dụng tiền điện tử.

Justin Sun nói thêm rằng việc Chính phủ công nhận là tiền tệ hợp pháp sẽ giúp các doanh nghiệp và cá nhân giao dịch với TRX dễ dàng hơn, dẫn đến việc áp dụng rộng rãi hơn. Sun cho biết việc áp dụng ngày càng tăng sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ sinh thái mà còn thúc đẩy nhu cầu về TRX, khiến giá của nó tăng lên.