Thêm Standard Chartered Việt Nam được chấp thuận áp dụng Basel II sớm

08:50:33 30/11/2019 trong Tin ngân hàng

Đến nay đã có 15 ngân hàng được NHNN chấp thuận áp dụng Basel II trong đó Standard Chartered Việt Nam là ngân hàng nước ngoài thứ 2 sau Shinhan Bank.
Hướng dẫn đăng ký tài khoản Remitano & Cách xác thực để mua bán BTC, ETH, USDT bằng tiền VNĐ - Blog Tỷ Giá
4.0 trên 393 đánh giá

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 2472/QĐ-NHNN về việc Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Standard Chartered Việt Nam áp dụng Thông tư số 41/2016/TT-NHNN.

Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Standard Chartered Việt Nam áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 41) kể từ ngày 01/12/2019.

NHNN yêu cầu  Standard Chartered Việt Nam thực hiện chuyển hoạt động chính thức từ hệ thống chính sang hệ thống dự phòng đối với hệ thống tính CAR trong tối thiểu 01 ngày làm việc theo quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-NHNN để đảm bảo hệ thống có thể hoạt động liên tục trong trường hợp có thảm họa; Ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ cam kết tại Công văn số 2019-413/SCBVL-FIN ngày 30/10/2019; Rà soát các khoản mục trên sổ kinh doanh và sổ ngân hàng theo kế hoạch cam kết tại Công văn số 2019-413/SCBVL-FIN ngày 30/10/2019; Tuân thủ quy định tại Thông tư 41 và thực hiện chế độ báo cáo thống kê về tỷ lệ an toàn vốn đối với Thông tư 41 theo hướng dẫn của NHNN. 

Trong thời gian từ ngày 01/12/2019 đến hết ngày 31/12/2019, ngân hàng đồng thời thực hiện chế độ báo cáo về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Như vậy trong hệ thống đến nay đã có 15 ngân hàng được NHNN chấp thuận áp dụng Basel II trong đó Standard Chartered Việt Nam là ngân hàng nước ngoài thứ 2 trong số 15 ngân hàng, sau Shinhan, được áp dụng Basel II sớm.

Bình luận


Đọc thêm


Tin liên quan