Những mẫu Giấy ủy quyền hàng đầu đã được cập nhật năm 2023

Giấy ủy quyền là một tài liệu quan trọng trong các hoạt động pháp lý. Nó cho phép bạn ủy quyền quyền lực và nhiệm vụ cho người khác thực hiện công việc thay mặt bạn. Bài viết này sẽ giới thiệu với bạn một số mẫu giấy ủy quyền chuẩn hàng đầu trong năm 2023.

1. Mẫu giấy ủy quyền viết tay

Mẫu giấy ủy quyền viết tay là một trong những mẫu phổ biến nhất. Bạn có thể viết tay những thông tin quan trọng và ghi rõ nhiệm vụ mà bạn muốn người được ủy quyền thực hiện thay mặt bạn.

2. Mẫu giấy ủy quyền cho người thân

Khi bạn cần ủy quyền cho người thân của mình, một mẫu giấy ủy quyền riêng biệt là cần thiết. Phải có sự rõ ràng về quyền lực và trách nhiệm mà bạn ủy quyền cho người thân của mình.

3. Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân cho phép bạn ủy quyền cho một nhân viên trong công ty thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt thay mặt bạn. Điều này có thể liên quan đến các giao dịch pháp lý hoặc quản lý tài sản.

4. Mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân cho phép bạn ủy quyền cho một người khác để đại diện cho bạn trong các vấn đề cá nhân, như giao dịch hoặc quản lý tài sản.

5. Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc cho phép bạn ủy quyền cho người khác giải quyết các công việc cụ thể cho bạn. Điều này có thể bao gồm việc ký kết hợp đồng, thay mặt bạn trong cuộc họp hoặc đại diện cho bạn trong các cuộc đàm phán.

6. Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền cho phép bạn ủy quyền cho người khác nhận tiền thay mặt bạn từ một nguồn thu nhập cụ thể. Điều này có thể liên quan đến việc thu tiền từ khách hàng hoặc nhận tiền từ các nguồn khác.

7. Mẫu giấy ủy quyền đất đai

Mẫu giấy ủy quyền đất đai cho phép bạn ủy quyền cho người khác thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai thay mặt bạn. Điều này có thể liên quan đến việc mua bán đất đai, cho thuê hoặc quản lý đất đai.

8. Mẫu giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương

Mẫu giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương là một loại giấy ủy quyền đặc biệt mà cần sự xác nhận từ cơ quan địa phương. Điều này đảm bảo tính pháp lý và hiệu lực của giấy ủy quyền.

9. Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp cho phép bạn ủy quyền cho người khác nhận bằng tốt nghiệp thay cho mình. Điều này thường xảy ra khi bạn không thể tham dự buổi lễ tốt nghiệp.

Hình thức của giấy ủy quyền thế nào?

Theo Bộ luật Dân sự hiện hành, hình thức ủy quyền không được quy định cụ thể. Tuy nhiên, giấy ủy quyền thường được ghi nhận trong các văn bản khác nhau như Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Thông tư số 15/2014/TT-BCA về đăng ký xe.

Một số trường hợp yêu cầu ủy quyền phải được lập thành văn bản và có công chứng. Điều này đảm bảo tính pháp lý và giải quyết các tranh chấp sau này.

Giấy ủy quyền có phải là công chứng không?

Theo Luật Công chứng 2014, không có quy định bắt buộc giấy ủy quyền phải công chứng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý của giấy ủy quyền, bạn có thể thỏa thuận công chứng hoặc chứng thực giấy ủy quyền.

Giấy ủy quyền có thời hạn bao lâu?

Theo Bộ luật Dân sự 2015, thời hạn giấy ủy quyền được quy định bởi các bên thỏa thuận hoặc pháp luật. Nếu không có thỏa thuận và pháp luật không quy định, thì giấy ủy quyền có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày lập.

Lưu ý khi lập giấy ủy quyền

Khi lập giấy ủy quyền, bạn cần nắm rõ một số điều quan trọng:

  • Viết đầy đủ thông tin của bên ủy quyền và người được ủy quyền.
  • Ghi rõ thời gian ủy quyền để tránh lạm dụng trong tương lai.
  • Ghi rõ nhiệm vụ ủy quyền nhằm tránh sự hiểu lầm và lạm dụng ủy quyền.
  • Thỏa thuận rõ ràng về trách nhiệm trong trường hợp có tranh chấp.
  • Thu nạp hồ sơ, chứng từ liên quan để đảm bảo tính pháp lý của giấy ủy quyền.

Sự khác biệt giữa giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền

Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền là hai loại tài liệu khác nhau. Mặc dù có điểm chung, như ủy quyền quyền lực từ bên ủy quyền cho bên được ủy quyền, nhưng có một số khác biệt quan trọng.

Giấy ủy quyền là hành động pháp lý đơn phương từ bên ủy quyền và không thể phân phối dưới dạng ủy quyền. Trong khi đó, hợp đồng ủy quyền có sự thỏa thuận ý chí từ cả hai bên.

Trách nhiệm của bên được ủy quyền trong giấy ủy quyền không được ủy quyền lại. Tuy nhiên, với hợp đồng ủy quyền, bên được ủy quyền có thể ủy quyền lại cho người khác nếu được sự đồng ý của bên ủy quyền.

Trên đây là những mẫu giấy ủy quyền hàng đầu được cập nhật mới nhất. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hoặc câu hỏi nào, hãy liên hệ với Blog Tỷ Giá qua đây để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể.