Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 17 doanh nghiệp

11:31:54 30/11/2019 trong Tin chứng khoán

NLG, DRC, PAC, HAD, BWE, BAX, TLP, BFC, BTT, GTS, SGC, TUG, BTV, DVC, HIZ, KTL, ICI vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.
Hướng dẫn đăng ký tài khoản Remitano & Cách xác thực để mua bán BTC, ETH, USDT bằng tiền VNĐ - Blog Tỷ Giá
4.0 trên 393 đánh giá

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Ngày 12/12 - ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 4,78% (01 cổ phiếu nhận 478 đồng). Thời gian thanh toán 26/12/2019.

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC): Ngày 10/12 - ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 25/12/2019.

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PAC): Ngày 6/12 - ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 25/12/2019.

CTCP Bia Hà Nội Hải Dương (HAD): Ngày 9/12 - ngày ĐKCC nhận cổ tức lần 3 bằng tiền tỷ lệ 54,5% (01 cổ phiếu nhận 5.450 đồng). Thời gian thanh toán 31/12/2019.

CTCP Nước và Môi trường Bình Dương (BWE): Ngày 31/12 - ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 19/3/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 dự kiến vào tháng 3 năm 2020.

CTCP Thống Nhất (BAX): Ngày 19/12 - ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 19/2/2020.

Tổng Công ty Thương mại XNK Thanh Lễ - CTCP (TLP): Ngày 5/12 - ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 3,6% (01 cổ phiếu nhận 360 đồng). Thời gian thanh toán 18/12/2019.

CTCP Phân bón Bình Điền (BFC): Ngày 18/12 - ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 27/12/2019.

CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành (BTT): Ngày 9/12 - ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 27/12/2019.

CTCP Công trình giao thông Sài Gòn (GTS): Ngày 4/12 - ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 6/1/2019.

CTCP XNK Sa Giang (SGC): Ngày 2/1/2020 - ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/1/2020.

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (TUG): Ngày 13/12 - ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2019.

CTCP Dịch vụ du lịch Bến Thành (BTV): Ngày 10/12 - ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 27/12/2019.

CTCP Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng (DVC): Ngày 12/12 - ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 6/1/2020.

CTCP Khu công nghiệp Hố Nai (HIZ): Ngày 10/12 - ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/12/2019.

CTCP Kim khí Thăng Long (KTL): Ngày 6/12 - ngày ĐKCC nhận trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20,588% (01 cổ phiếu nhận 2.058,8 đồng). Thời gian thanh toán 20/12/2019.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp (ICI): Ngày 11/12 - ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 15/1/2019.

Bình luận


Đọc thêm


Tin liên quan