Kiểm toán Nhà nước sửa lợi nhuận năm 2018 của VietinBank, giảm 172 tỷ đồng xuống còn 6.559 tỷ

09:09:05 29/11/2019 trong Tin kinh doanh

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 của VietinBank giảm gần 172 tỷ đồng sau khi được kiểm toán, xuống còn 6.559 tỷ. Sau khi, trừ thuế thu nhập doanh nghiệp 1.281 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 139 tỷ xuống còn 5.277 tỷ đồng.
Hướng dẫn đăng ký tài khoản Remitano & Cách xác thực để mua bán BTC, ETH, USDT bằng tiền VNĐ - Blog Tỷ Giá
4.0 trên 393 đánh giá

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) cho biết vừa nhận được công văn số 538/KTNN-TH ngày 21/11/2019 của Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc gửi Báo cáo kiểm toán năm 2018 của VietinBank.

Theo đó, VietinBank đã thực hiện điều chỉnh số liệu BCTC riêng lẻ và hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập theo báo cáo kiểm toán của KTNN.

Do KTNN chỉ điều chỉnh số liệu trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất nên VietinBank phải điều chỉnh tương ứng với Bảng cân đối kế toán riêng lẻ và Báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ theo Phụ lục đính kèm.

Việc điều chỉnh số liệu BCTC kiểm toán năm 2018 được thực hiện cho số liệu đầu kỳ BCTC Quý IV/2019, các số liệu trên BCTC Quý I, II và III/2019 giữ nguyên không thay đổi.

Cụ thể, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng được điều chỉnh giảm 120 tỷ đồng, từ 14.256 tỷ xuống 14.084 tỷ; chi phí dự phòng rủi ro tăng từ 7.751 tỷ lên 7.803 tỷ.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của VietinBank giảm gần 172 tỷ đồng, xuống còn 6.559 tỷ. Sau khi, trừ thuế thu nhập doanh nghiệp 1.281 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 139 tỷ xuống còn 5.277 tỷ đồng.

Trong các khoản mục được điều chỉnh tại Bảng cân đối kế toán, khoản mục lãi và phí phải thu có sự thay đổi mạnh nhất khi giảm gần 308 tỷ đồng so với báo cáo kiểm toán trước đó.

Bình luận


Đọc thêm


Tin liên quan