Công chức, viên chức cần biết mức lương khởi điểm năm 2020

10:59:51 29/12/2019 trong Tin kinh doanh

Năm 2020 dự kiến là năm cuối cùng áp dụng cách tính lương của cán bộ, công chức theo mức lương cơ sở và hệ số.
Hướng dẫn đăng ký tài khoản Remitano & Cách xác thực để mua bán BTC, ETH, USDT bằng tiền VNĐ - Blog Tỷ Giá
4.0 trên 393 đánh giá

Do đó, lương khởi điểm của công chức, viên chức (CC, VC) sẽ tăng do có sự điều chỉnh của mức lương cơ sở.

Theo Nghị định 204, mức lương của cán bộ, CC, VC đều được tính theo công thức (mức lương = Lương cơ sở x Hệ số lương). Trong khi đó, mức lương cơ sở năm 2020 thay đổi như sau: Từ nay đến 30-6-2020: 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ); Từ ngày 1-7-2020: 1,6 triệu đồng/tháng (theo Nghị quyết 86/2019/QH14).

Công chức, viên chức cần biết mức lương khởi điểm năm 2020
Lương khởi điểm của công chức, viên chức sẽ tăng do có sự điều chỉnh của mức lương cơ sở

Mỗi ngạch CC và chức danh nghề nghiệp VC được xếp lương với các bậc khác nhau. Khi trúng tuyển, CC, VC sẽ có lương khởi điểm được xếp ở bậc 1.

Như đề cập ở trên, CC có lương khởi điểm ở bậc 1. Do đó, tương ứng với mức lương cơ sở, mức lương khởi điểm của một số ngạch CC năm 2020 như sau: Kế toán viên sơ cấp (ngạch C3): Hệ số lương bậc 1 là 1,35. Mức lương khởi điểm từ nay đến 30-6-2020: 1,49 triệu đồng đồng x 1,35 = 2,0115 triệu đồng/tháng; Mức lương khởi điểm từ 1-7-2020: 1,6 triệu đồng x 1,35 = 2,160 triệu đồng/tháng.

Chuyên viên, thanh tra viên (ngạch A1): Hệ số lương bậc 1 là 2,34. Mức lương khởi điểm từ nay đến 30-6-2020: 1,49 triệu đồng x 2,34 = 3,486 triệu đồng/tháng; Mức lương khởi điểm từ 1-7-2020: 1,6 triệu đồng x 2,34 = 3,744 triệu đồng/tháng.

Nhân viên hải quan (ngạch C1): Hệ số lương 1,65. Mức lương khởi điểm từ nay đến 30-6-2020: 1,49 triệu đồng x 1,65 = 2,293 triệu đồng/tháng; Mức lương khởi điểm từ 1-7-2020: 1,49 triệu đồng x 1,65 = 2,458 triệu đồng/tháng.

Giống như như CC, các chức danh nghề nghiệp VC được xếp 12 bậc lương. Trong đó, mức lương khởi điểm ở mức lương ở bậc 1. Cụ thể ở một số chức danh như sau: Giáo viên mầm non, Y sĩ (loại B): Hệ số lương 1,86. Mức lương khởi điểm từ nay đến 30-6-2020: 1,49 triệu đồng x 1,86 = 2,7714 triệu đồng/tháng; Mức lương khởi điểm từ 1-7-2020: 1,49 triệu đồng x 1,65 = 2,976 triệu đồng/tháng. Giáo viên trung học, Kỹ sư (loại A1): Hệ số lương 2,34. Mức lương khởi điểm từ nay đến 30-6-2020: 1,49 triệu đồng x 2,34 = 3,486 triệu đồng/tháng; Mức lương khởi điểm từ 1-7-2020: 1,6 triệu đồng x 2,34 = 3,744 triệu đồng/tháng.(Theo Người lao động)

Bình luận


Đọc thêm


Tin liên quan