So sánh tỷ giá KRW tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 22/06/2021

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 0 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch WON HÀN QUỐC. Bao gồm: .

Công cụ chuyển đổi WON HÀN QUỐC (KRW) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 KRW = 0 VNĐ
WON HÀN QUỐC
KRW
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 22/06/2021)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua KRW và giá bán KRW tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá WON HÀN QUỐC (KRW) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá WON HÀN QUỐC mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK

Tóm tắt tình hình tỷ giá WON HÀN QUỐC (KRW) trong nước hôm nay (22/06/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá KRW tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ WON HÀN QUỐC (KRW)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt KRW với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang mua chuyển khoản KRW với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt KRW với giá cao nhất

+ Không có ngân hàng nào đang mua chuyển khoản KRW với giá cao nhất

Ngân hàng bán ngoại tệ WON HÀN QUỐC (KRW)

+ Không có ngân hàng nào đang bán tiền mặt KRW với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản KRW với giá thấp nhất

+ Không có ngân hàng nào đang bán tiền mặt KRW với giá cao nhất

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản KRW với giá cao nhất

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm