So sánh tỷ giá SAR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 23/03/2023

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 2 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch SAUDI RIAL. Bao gồm: TPB, Vietcombank.

Công cụ chuyển đổi SAUDI RIAL (SAR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 SAR = 6,402.73 VNĐ
SAUDI RIAL
SAR
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 23/03/2023)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua SAR và giá bán SAR tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá SAUDI RIAL (SAR) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá SAUDI RIAL mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
TPB 6,464
Vietcombank 6,246.82 6,497.38

Tóm tắt tình hình tỷ giá SAUDI RIAL (SAR) trong nước hôm nay (23/03/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SAR tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ SAUDI RIAL (SAR)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt SAR với giá thấp nhất

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản SAR với giá thấp nhất là: 6,246.82 vnđ / 1 SAR

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt SAR với giá cao nhất

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản SAR với giá cao nhất là: 6,246.82 vnđ / 1 SAR

Ngân hàng bán ngoại tệ SAUDI RIAL (SAR)

+ Ngân hàng TPB đang bán tiền mặt SAR với giá thấp nhất là: 6,464 vnđ / 1 SAR

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản SAR với giá thấp nhất

+ Ngân hàng Vietcombank đang bán tiền mặt SAR với giá cao nhất là: 6,497.38 vnđ / 1 SAR

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản SAR với giá cao nhất

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm