So sánh tỷ giá INR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 01/08/2021

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 3 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch RUPI ẤN ĐỘ. Bao gồm: TPB, VIB, Vietcombank.

Công cụ chuyển đổi RUPI ẤN ĐỘ (INR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 INR = 311.55 VNĐ
RUPI ẤN ĐỘ
INR
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 01/08/2021)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua INR và giá bán INR tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá RUPI ẤN ĐỘ (INR) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá RUPI ẤN ĐỘ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
TPB 296 308 320
VIB 307 321
Vietcombank 308.36 320.46

Tóm tắt tình hình tỷ giá RUPI ẤN ĐỘ (INR) trong nước hôm nay (01/08/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá INR tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ RUPI ẤN ĐỘ (INR)

+ Ngân hàng TPB đang mua tiền mặt INR với giá thấp nhất là: 296 vnđ / 1 INR

+ Ngân hàng VIB đang mua chuyển khoản INR với giá thấp nhất là: 307 vnđ / 1 INR

+ Ngân hàng TPB đang mua tiền mặt INR với giá cao nhất là: 296 vnđ / 1 INR

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản INR với giá cao nhất là: 308.36 vnđ / 1 INR

Ngân hàng bán ngoại tệ RUPI ẤN ĐỘ (INR)

+ Ngân hàng TPB đang bán tiền mặt INR với giá thấp nhất là: 320 vnđ / 1 INR

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản INR với giá thấp nhất

+ Ngân hàng VIB đang bán tiền mặt INR với giá cao nhất là: 321 vnđ / 1 INR

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản INR với giá cao nhất

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm