So sánh tỷ giá RUB tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 02/12/2022

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 4 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch RÚP NGA. Bao gồm: BIDV, TPB, Vietcombank, VRB.

Công cụ chuyển đổi RÚP NGA (RUB) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 RUB = 384.54 VNĐ
RÚP NGA
RUB
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 02/12/2022)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua RUB và giá bán RUB tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá RÚP NGA (RUB) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá RÚP NGA mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
BIDV 364 467
TPB 310
Vietcombank 382.83 423.82
VRB 322.5 377.2 429

Tóm tắt tình hình tỷ giá RÚP NGA (RUB) trong nước hôm nay (02/12/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá RUB tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ RÚP NGA (RUB)

+ Ngân hàng VRB đang mua tiền mặt RUB với giá thấp nhất là: 322.5 vnđ / 1 RUB

+ Ngân hàng BIDV đang mua chuyển khoản RUB với giá thấp nhất là: 364 vnđ / 1 RUB

+ Ngân hàng VRB đang mua tiền mặt RUB với giá cao nhất là: 322.5 vnđ / 1 RUB

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản RUB với giá cao nhất là: 382.83 vnđ / 1 RUB

Ngân hàng bán ngoại tệ RÚP NGA (RUB)

+ Ngân hàng TPB đang bán tiền mặt RUB với giá thấp nhất là: 310 vnđ / 1 RUB

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản RUB với giá thấp nhất

+ Ngân hàng BIDV đang bán tiền mặt RUB với giá cao nhất là: 467 vnđ / 1 RUB

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản RUB với giá cao nhất

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm