So sánh tỷ giá MYR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 29/11/2022

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 7 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch RINGGIT MÃ LAY. Bao gồm: BIDV, Hong Leong, MSB, PublicBank, Sacombank, TPB, Vietcombank.

Công cụ chuyển đổi RINGGIT MÃ LAY (MYR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 MYR = 5,498.97 VNĐ
RINGGIT MÃ LAY
MYR
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 29/11/2022)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua MYR và giá bán MYR tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá RINGGIT MÃ LAY (MYR) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá RINGGIT MÃ LAY mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
BIDV 5,133.47 5,634.92
Hong Leong 5,456 5,547
MSB 4,961 4,970 5,897 5,882
PublicBank 5,447 5,602
Sacombank 5,349 5,802
TPB 5,798
Vietcombank 5,443.13 5,562.06

Tóm tắt tình hình tỷ giá RINGGIT MÃ LAY (MYR) trong nước hôm nay (29/11/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá MYR tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ RINGGIT MÃ LAY (MYR)

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt MYR với giá thấp nhất là: 4,961 vnđ / 1 MYR

+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản MYR với giá thấp nhất là: 4,970 vnđ / 1 MYR

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt MYR với giá cao nhất là: 5,133.47 vnđ / 1 MYR

+ Ngân hàng Hong Leong đang mua chuyển khoản MYR với giá cao nhất là: 5,456 vnđ / 1 MYR

Ngân hàng bán ngoại tệ RINGGIT MÃ LAY (MYR)

+ Ngân hàng Hong Leong đang bán tiền mặt MYR với giá thấp nhất là: 5,547 vnđ / 1 MYR

+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản MYR với giá thấp nhất là: 5,602 vnđ / 1 MYR

+ Ngân hàng MSB đang bán tiền mặt MYR với giá cao nhất là: 5,897 vnđ / 1 MYR

+ Ngân hàng MSB đang bán chuyển khoản MYR với giá cao nhất là: 5,882 vnđ / 1 MYR

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm