So sánh tỷ giá KHR tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 28/01/2023

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 2 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch RIEL CAMPUCHIA. Bao gồm: MB, Sacombank.

Công cụ chuyển đổi RIEL CAMPUCHIA (KHR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 KHR = 5.74 VNĐ
RIEL CAMPUCHIA
KHR
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 28/01/2023)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua KHR và giá bán KHR tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá RIEL CAMPUCHIA (KHR) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá RIEL CAMPUCHIA mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
MB 5.83
Sacombank 5.68 5.71

Tóm tắt tình hình tỷ giá RIEL CAMPUCHIA (KHR) trong nước hôm nay (28/01/2023)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá KHR tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ RIEL CAMPUCHIA (KHR)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt KHR với giá thấp nhất

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản KHR với giá thấp nhất là: 5.68 vnđ / 1 KHR

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt KHR với giá cao nhất

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản KHR với giá cao nhất là: 5.68 vnđ / 1 KHR

Ngân hàng bán ngoại tệ RIEL CAMPUCHIA (KHR)

+ Ngân hàng MB đang bán tiền mặt KHR với giá thấp nhất là: 5.83 vnđ / 1 KHR

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản KHR với giá thấp nhất là: 5.71 vnđ / 1 KHR

+ Ngân hàng MB đang bán tiền mặt KHR với giá cao nhất là: 5.83 vnđ / 1 KHR

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản KHR với giá cao nhất là: 5.71 vnđ / 1 KHR

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm