So sánh tỷ giá PHP tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 25/01/2022

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 2 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch PESO PHILIPPINE. Bao gồm: Sacombank, VIB.

Công cụ chuyển đổi PESO PHILIPPINE (PHP) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 PHP = 467.25 VNĐ
PESO PHILIPPINE
PHP
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 25/01/2022)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua PHP và giá bán PHP tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá PESO PHILIPPINE (PHP) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá PESO PHILIPPINE mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
Sacombank 446 476
VIB 464 483

Tóm tắt tình hình tỷ giá PESO PHILIPPINE (PHP) trong nước hôm nay (25/01/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá PHP tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ PESO PHILIPPINE (PHP)

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt PHP với giá thấp nhất

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản PHP với giá thấp nhất là: 446 vnđ / 1 PHP

+ Không có ngân hàng nào đang mua tiền mặt PHP với giá cao nhất

+ Ngân hàng VIB đang mua chuyển khoản PHP với giá cao nhất là: 464 vnđ / 1 PHP

Ngân hàng bán ngoại tệ PESO PHILIPPINE (PHP)

+ Ngân hàng VIB đang bán tiền mặt PHP với giá thấp nhất là: 483 vnđ / 1 PHP

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản PHP với giá thấp nhất là: 476 vnđ / 1 PHP

+ Ngân hàng VIB đang bán tiền mặt PHP với giá cao nhất là: 483 vnđ / 1 PHP

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản PHP với giá cao nhất là: 476 vnđ / 1 PHP

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm