So sánh tỷ giá CNY tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 07/07/2022

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 17 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch NHÂN DÂN TỆ. Bao gồm: BIDV, Eximbank, HDBank, Indovina, Liên Việt, MB, MSB, OCB, OceanBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SHB, Techcombank, TPB, Vietcombank, VietinBank.

Công cụ chuyển đổi NHÂN DÂN TỆ (CNY) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 CNY = 3,511.47 VNĐ
NHÂN DÂN TỆ
CNY
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 07/07/2022)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua CNY và giá bán CNY tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá NHÂN DÂN TỆ (CNY) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá NHÂN DÂN TỆ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
BIDV 3,428 3,539
Eximbank 3,426 3,537
HDBank 3,355 3,610
Indovina 3,462 3,784
Liên Việt 3,327 3,756
MB 3,438 3,578 3,578
MSB 3,397
OCB 3,634
OceanBank 3,327 3,756
PublicBank 3,424 3,531
Sacombank 3,413 3,585
Saigonbank 3,420
SHB 3,448 3,513
Techcombank 3,390 3,720
TPB 3,590
Vietcombank 3,406 3,440 3,551
VietinBank 3,447 3,557

Tóm tắt tình hình tỷ giá NHÂN DÂN TỆ (CNY) trong nước hôm nay (07/07/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CNY tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ NHÂN DÂN TỆ (CNY)

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua tiền mặt CNY với giá thấp nhất là: 3,406 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Liên Việt, OceanBank đang mua chuyển khoản CNY với giá thấp nhất là: 3,327 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua tiền mặt CNY với giá cao nhất là: 3,406 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản CNY với giá cao nhất là: 3,462 vnđ / 1 CNY

Ngân hàng bán ngoại tệ NHÂN DÂN TỆ (CNY)

+ Ngân hàng SHB đang bán tiền mặt CNY với giá thấp nhất là: 3,513 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản CNY với giá thấp nhất là: 3,531 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt CNY với giá cao nhất là: 3,784 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản CNY với giá cao nhất là: 3,634 vnđ / 1 CNY

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm