So sánh tỷ giá CNY tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 18/10/2021

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 17 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch NHÂN DÂN TỆ. Bao gồm: BIDV, Eximbank, HDBank, Indovina, Liên Việt, MB, MSB, OCB, OceanBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SHB, Techcombank, TPB, Vietcombank, VietinBank.

Công cụ chuyển đổi NHÂN DÂN TỆ (CNY) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 CNY = 3,539.06 VNĐ
NHÂN DÂN TỆ
CNY
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 18/10/2021)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua CNY và giá bán CNY tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá NHÂN DÂN TỆ (CNY) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá NHÂN DÂN TỆ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
BIDV 3,487 3,589
Eximbank 3,485 3,591
HDBank 3,420 3,654
Indovina 3,518 3,852
Liên Việt 3,451 3,618
MB 3,496 3,613 3,613
MSB 3,450 3,634
OCB 3,688
OceanBank 3,451 3,618
PublicBank 3,490 3,579
Sacombank 3,467 3,638
Saigonbank 3,479 3,574
SHB 3,504 3,569
Techcombank 3,475 3,607
TPB 2,973 3,499 3,648
Vietcombank 3,464 3,499 3,609
VietinBank 3,497 3,607

Tóm tắt tình hình tỷ giá NHÂN DÂN TỆ (CNY) trong nước hôm nay (18/10/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CNY tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ NHÂN DÂN TỆ (CNY)

+ Ngân hàng TPB đang mua tiền mặt CNY với giá thấp nhất là: 2,973 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng HDBank đang mua chuyển khoản CNY với giá thấp nhất là: 3,420 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua tiền mặt CNY với giá cao nhất là: 3,464 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản CNY với giá cao nhất là: 3,518 vnđ / 1 CNY

Ngân hàng bán ngoại tệ NHÂN DÂN TỆ (CNY)

+ Ngân hàng SHB đang bán tiền mặt CNY với giá thấp nhất là: 3,569 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản CNY với giá thấp nhất là: 3,579 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt CNY với giá cao nhất là: 3,852 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản CNY với giá cao nhất là: 3,688 vnđ / 1 CNY

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm