So sánh tỷ giá CNY tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 01/08/2021

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 17 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch NHÂN DÂN TỆ. Bao gồm: BIDV, Eximbank, HDBank, Indovina, Liên Việt, MB, MSB, OCB, OceanBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SHB, Techcombank, TPB, Vietcombank, VietinBank.

Công cụ chuyển đổi NHÂN DÂN TỆ (CNY) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 CNY = 3,555.97 VNĐ
NHÂN DÂN TỆ
CNY
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 01/08/2021)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua CNY và giá bán CNY tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá NHÂN DÂN TỆ (CNY) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá NHÂN DÂN TỆ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
BIDV 3,501 3,603
Eximbank 3,494 3,599
HDBank 3,444 3,677
Indovina 3,538 3,874
Liên Việt 3,474 3,639
MB 3,510 3,627 3,627
MSB 3,465 3,648
OCB 3,705
OceanBank 3,474 3,639
PublicBank 3,509 3,601
Sacombank 3,536 3,550
Saigonbank 3,497 3,606
SHB 3,528 3,593
Techcombank 3,493 3,623
TPB 2,994 3,518 3,669
Vietcombank 3,483 3,518 3,629
VietinBank 3,510 3,620

Tóm tắt tình hình tỷ giá NHÂN DÂN TỆ (CNY) trong nước hôm nay (01/08/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CNY tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ NHÂN DÂN TỆ (CNY)

+ Ngân hàng TPB đang mua tiền mặt CNY với giá thấp nhất là: 2,994 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng HDBank đang mua chuyển khoản CNY với giá thấp nhất là: 3,444 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua tiền mặt CNY với giá cao nhất là: 3,483 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản CNY với giá cao nhất là: 3,538 vnđ / 1 CNY

Ngân hàng bán ngoại tệ NHÂN DÂN TỆ (CNY)

+ Ngân hàng SHB đang bán tiền mặt CNY với giá thấp nhất là: 3,593 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản CNY với giá thấp nhất là: 3,550 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt CNY với giá cao nhất là: 3,874 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản CNY với giá cao nhất là: 3,705 vnđ / 1 CNY

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm