So sánh tỷ giá CNY tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 23/01/2022

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 17 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch NHÂN DÂN TỆ. Bao gồm: BIDV, Eximbank, HDBank, Indovina, Liên Việt, MB, MSB, OCB, OceanBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SHB, Techcombank, TPB, Vietcombank, VietinBank.

Công cụ chuyển đổi NHÂN DÂN TỆ (CNY) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 CNY = 3,589.94 VNĐ
NHÂN DÂN TỆ
CNY
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 23/01/2022)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua CNY và giá bán CNY tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá NHÂN DÂN TỆ (CNY) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá NHÂN DÂN TỆ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
BIDV 3,509 3,627
Eximbank 3,515 3,625
HDBank 3,468 3,716
Indovina 3,551 3,897
Liên Việt 3,486 3,655
MB 3,521 3,642 3,642
MSB 3,480 3,668
OCB 3,699
OceanBank 3,486 3,655
PublicBank 3,515 3,624
Sacombank 3,499 3,670
Saigonbank 3,511 3,618
SHB 3,542 3,607
Techcombank 3,390 3,720
TPB 3,689
Vietcombank 3,493 3,528 3,642
VietinBank 3,529 3,639

Tóm tắt tình hình tỷ giá NHÂN DÂN TỆ (CNY) trong nước hôm nay (23/01/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CNY tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ NHÂN DÂN TỆ (CNY)

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt CNY với giá thấp nhất là: 3,480 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Techcombank đang mua chuyển khoản CNY với giá thấp nhất là: 3,390 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua tiền mặt CNY với giá cao nhất là: 3,493 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản CNY với giá cao nhất là: 3,551 vnđ / 1 CNY

Ngân hàng bán ngoại tệ NHÂN DÂN TỆ (CNY)

+ Ngân hàng SHB đang bán tiền mặt CNY với giá thấp nhất là: 3,607 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản CNY với giá thấp nhất là: 3,624 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt CNY với giá cao nhất là: 3,897 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản CNY với giá cao nhất là: 3,699 vnđ / 1 CNY

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm