So sánh tỷ giá CNY tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 23/04/2021

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 17 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch NHÂN DÂN TỆ. Bao gồm: BIDV, Eximbank, HDBank, Indovina, Liên Việt, MB, MSB, OCB, OceanBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SHB, Techcombank, TPB, Vietcombank, VietinBank.

Công cụ chuyển đổi NHÂN DÂN TỆ (CNY) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 CNY = 3,555.69 VNĐ
NHÂN DÂN TỆ
CNY
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 23/04/2021)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua CNY và giá bán CNY tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá NHÂN DÂN TỆ (CNY) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá NHÂN DÂN TỆ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
BIDV 3,499 3,601
Eximbank 3,500 3,605
HDBank 3,438 3,669
Indovina 3,541 3,868
Liên Việt 3,471 3,636
MB 3,503 3,623 3,623
MSB 3,465 3,648
OCB 3,702
OceanBank 3,471 3,636
PublicBank 3,509 3,598
Sacombank 3,478 3,651
Saigonbank 3,502 3,597
SHB 3,529 3,594
Techcombank 3,490 3,620
TPB 2,989 3,515 3,680
Vietcombank 3,482 3,517 3,627
VietinBank 3,509 3,619

Tóm tắt tình hình tỷ giá NHÂN DÂN TỆ (CNY) trong nước hôm nay (23/04/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CNY tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ NHÂN DÂN TỆ (CNY)

+ Ngân hàng TPB đang mua tiền mặt CNY với giá thấp nhất là: 2,989 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng HDBank đang mua chuyển khoản CNY với giá thấp nhất là: 3,438 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua tiền mặt CNY với giá cao nhất là: 3,482 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản CNY với giá cao nhất là: 3,541 vnđ / 1 CNY

Ngân hàng bán ngoại tệ NHÂN DÂN TỆ (CNY)

+ Ngân hàng SHB đang bán tiền mặt CNY với giá thấp nhất là: 3,594 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản CNY với giá thấp nhất là: 3,598 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt CNY với giá cao nhất là: 3,868 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản CNY với giá cao nhất là: 3,702 vnđ / 1 CNY

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm