So sánh tỷ giá CNY tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 31/10/2020

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 18 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch NHÂN DÂN TỆ. Bao gồm: BIDV, Eximbank, HDBank, Indovina, Liên Việt, MB, MSB, OCB, OceanBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, Vietcombank, VietinBank.

Công cụ chuyển đổi NHÂN DÂN TỆ (CNY) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 CNY = 3,390.05 VNĐ
NHÂN DÂN TỆ
CNY
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 31/10/2020)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua CNY và giá bán CNY tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá NHÂN DÂN TỆ (CNY) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá NHÂN DÂN TỆ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
BIDV 3,415 3,512
Eximbank 3,407 3,502
HDBank 3,348 3,560
Indovina 3,450 3,744
Liên Việt 3,371 3,536
MB 3,398 3,556 3,556
MSB 3,377 3,547
OCB 3,622
OceanBank 3,371 3,536
PublicBank 3,408 3,496
Sacombank 3,392 3,563
Saigonbank 3,410 3,501
SeABank 2,508 2,508 2,993 2,993
SHB 3,421 3,486
Techcombank 3,403 3,534
TPB 2,892 3,432 3,582
Vietcombank 3,391 3,425 3,533
VietinBank 3,424 3,499

Tóm tắt tình hình tỷ giá NHÂN DÂN TỆ (CNY) trong nước hôm nay (31/10/2020)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CNY tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ NHÂN DÂN TỆ (CNY)

+ Ngân hàng SeABank đang mua tiền mặt CNY với giá thấp nhất là: 2,508 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng SeABank đang mua chuyển khoản CNY với giá thấp nhất là: 2,508 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua tiền mặt CNY với giá cao nhất là: 3,391 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản CNY với giá cao nhất là: 3,450 vnđ / 1 CNY

Ngân hàng bán ngoại tệ NHÂN DÂN TỆ (CNY)

+ Ngân hàng SeABank đang bán tiền mặt CNY với giá thấp nhất là: 2,993 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng SeABank đang bán chuyển khoản CNY với giá thấp nhất là: 2,993 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt CNY với giá cao nhất là: 3,744 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản CNY với giá cao nhất là: 3,622 vnđ / 1 CNY

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm