So sánh tỷ giá CNY tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 26/01/2021

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 18 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch NHÂN DÂN TỆ. Bao gồm: BIDV, Eximbank, HDBank, Indovina, Liên Việt, MB, MSB, OCB, OceanBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, Vietcombank, VietinBank.

Công cụ chuyển đổi NHÂN DÂN TỆ (CNY) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 CNY = 3,482.43 VNĐ
NHÂN DÂN TỆ
CNY
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 26/01/2021)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua CNY và giá bán CNY tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá NHÂN DÂN TỆ (CNY) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá NHÂN DÂN TỆ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
BIDV 3,509 3,613
Eximbank 3,516 3,622
HDBank 3,451 3,677
Indovina 3,546 3,864
Liên Việt 3,477 3,643
MB 3,497 3,631 3,631
MSB 3,470 3,644
OCB 3,711
OceanBank 3,477 3,643
PublicBank 3,516 3,604
Sacombank 3,490 3,661
Saigonbank 3,508 3,603
SeABank 2,508 2,508 2,993 2,993
SHB 3,540 3,605
Techcombank 3,500 3,631
TPB 2,993 3,533 3,683
Vietcombank 3,489 3,524 3,635
VietinBank 3,524 3,634

Tóm tắt tình hình tỷ giá NHÂN DÂN TỆ (CNY) trong nước hôm nay (26/01/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CNY tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ NHÂN DÂN TỆ (CNY)

+ Ngân hàng SeABank đang mua tiền mặt CNY với giá thấp nhất là: 2,508 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng SeABank đang mua chuyển khoản CNY với giá thấp nhất là: 2,508 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua tiền mặt CNY với giá cao nhất là: 3,489 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản CNY với giá cao nhất là: 3,546 vnđ / 1 CNY

Ngân hàng bán ngoại tệ NHÂN DÂN TỆ (CNY)

+ Ngân hàng SeABank đang bán tiền mặt CNY với giá thấp nhất là: 2,993 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng SeABank đang bán chuyển khoản CNY với giá thấp nhất là: 2,993 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt CNY với giá cao nhất là: 3,864 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản CNY với giá cao nhất là: 3,711 vnđ / 1 CNY

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm