So sánh tỷ giá CNY tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 09/12/2022

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 17 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch NHÂN DÂN TỆ. Bao gồm: BIDV, Eximbank, HDBank, Indovina, Liên Việt, MB, MSB, OCB, OceanBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SHB, Techcombank, TPB, Vietcombank, VietinBank.

Công cụ chuyển đổi NHÂN DÂN TỆ (CNY) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 CNY = 3,394.32 VNĐ
NHÂN DÂN TỆ
CNY
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 09/12/2022)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua CNY và giá bán CNY tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá NHÂN DÂN TỆ (CNY) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá NHÂN DÂN TỆ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
BIDV 3,337 3,447
Eximbank 3,328 3,452
HDBank 3,270 3,523
Indovina 3,377 3,694
Liên Việt 3,249
MB 3,335 3,463 3,463
MSB 3,337
OCB 3,278 3,582
OceanBank 3,249
PublicBank 3,318 3,485
Sacombank 3,336 3,507
Saigonbank 3,347
SHB 3,404 3,480
Techcombank 3,040 3,470
TPB 3,501
Vietcombank 3,320 3,354 3,462
VietinBank 3,353 3,463

Tóm tắt tình hình tỷ giá NHÂN DÂN TỆ (CNY) trong nước hôm nay (09/12/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CNY tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ NHÂN DÂN TỆ (CNY)

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua tiền mặt CNY với giá thấp nhất là: 3,320 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Techcombank đang mua chuyển khoản CNY với giá thấp nhất là: 3,040 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua tiền mặt CNY với giá cao nhất là: 3,320 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng SHB đang mua chuyển khoản CNY với giá cao nhất là: 3,404 vnđ / 1 CNY

Ngân hàng bán ngoại tệ NHÂN DÂN TỆ (CNY)

+ Ngân hàng BIDV đang bán tiền mặt CNY với giá thấp nhất là: 3,447 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản CNY với giá thấp nhất là: 3,463 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt CNY với giá cao nhất là: 3,694 vnđ / 1 CNY

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản CNY với giá cao nhất là: 3,582 vnđ / 1 CNY

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm