So sánh tỷ giá KWD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 15/08/2020

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 2 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch KUWAITI DINAR. Bao gồm: TPBank, Vietcombank.

Công cụ chuyển đổi KUWAITI DINAR (KWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 KWD = 76,960.11 VNĐ
KUWAITI DINAR
KWD
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 15/08/2020)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua KWD và giá bán KWD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá KUWAITI DINAR (KWD) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá KUWAITI DINAR mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
TPBank 76,557 76,607 77,435
Vietcombank 75,617.24 78,584.33

Tóm tắt tình hình tỷ giá KUWAITI DINAR (KWD) trong nước hôm nay (15/08/2020)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá KWD tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ KUWAITI DINAR (KWD)

+ Ngân hàng TPBank đang mua tiền mặt KWD với giá thấp nhất là: 76,557 vnđ / 1 KWD

+ Ngân hàng Vietcombank đang mua chuyển khoản KWD với giá thấp nhất là: 75,617.24 vnđ / 1 KWD

+ Ngân hàng TPBank đang mua tiền mặt KWD với giá cao nhất là: 76,557 vnđ / 1 KWD

+ Ngân hàng TPBank đang mua chuyển khoản KWD với giá cao nhất là: 76,607 vnđ / 1 KWD

Ngân hàng bán ngoại tệ KUWAITI DINAR (KWD)

+ Ngân hàng TPBank đang bán tiền mặt KWD với giá thấp nhất là: 77,435 vnđ / 1 KWD

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản KWD với giá thấp nhất

+ Ngân hàng Vietcombank đang bán tiền mặt KWD với giá cao nhất là: 78,584.33 vnđ / 1 KWD

+ Không có ngân hàng nào đang bán chuyển khoản KWD với giá cao nhất

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm