So sánh tỷ giá DKK tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 13/07/2020

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 6 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch KRONE ĐAN MẠCH. Bao gồm: BIDV, MaritimeBank, Sacombank, TPBank, Vietcombank, VietinBank.

Công cụ chuyển đổi KRONE ĐAN MẠCH (DKK) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 DKK = 3,522.41 VNĐ
KRONE ĐAN MẠCH
DKK
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 13/07/2020)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua DKK và giá bán DKK tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá KRONE ĐAN MẠCH (DKK) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá KRONE ĐAN MẠCH mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
BIDV 3,478 3,577
MaritimeBank 3,332 3,722
Sacombank 3,403 3,674
TPBank 3,421 3,463 3,591
Vietcombank 3,457.23 3,587.06
VietinBank 3,478 3,608

Tóm tắt tình hình tỷ giá KRONE ĐAN MẠCH (DKK) trong nước hôm nay (13/07/2020)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá DKK tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ KRONE ĐAN MẠCH (DKK)

+ Ngân hàng MaritimeBank đang mua tiền mặt DKK với giá thấp nhất là: 3,332 vnđ / 1 DKK

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản DKK với giá thấp nhất là: 3,403 vnđ / 1 DKK

+ Ngân hàng TPBank đang mua tiền mặt DKK với giá cao nhất là: 3,421 vnđ / 1 DKK

+ Ngân hàng BIDV, VietinBank đang mua chuyển khoản DKK với giá cao nhất là: 3,478 vnđ / 1 DKK

Ngân hàng bán ngoại tệ KRONE ĐAN MẠCH (DKK)

+ Ngân hàng BIDV đang bán tiền mặt DKK với giá thấp nhất là: 3,577 vnđ / 1 DKK

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản DKK với giá thấp nhất là: 3,674 vnđ / 1 DKK

+ Ngân hàng MaritimeBank đang bán tiền mặt DKK với giá cao nhất là: 3,722 vnđ / 1 DKK

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản DKK với giá cao nhất là: 3,674 vnđ / 1 DKK

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm