So sánh tỷ giá DKK tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 07/07/2022

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 12 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch KRONE ĐAN MẠCH. Bao gồm: BIDV, MSB, PGBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, TPB, VIB, VietABank, Vietcombank, VietinBank, VRB.

Công cụ chuyển đổi KRONE ĐAN MẠCH (DKK) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 DKK = 3,232.95 VNĐ
KRONE ĐAN MẠCH
DKK
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 07/07/2022)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua DKK và giá bán DKK tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá KRONE ĐAN MẠCH (DKK) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá KRONE ĐAN MẠCH mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
BIDV 3,170 3,274
MSB 3,043 3,048 3,419 3,414
PGBank 3,167 3,303
PublicBank 3,159 3,288
Sacombank 3,204 3,472
Saigonbank 3,180
TPB 3,284
VIB 3,172 3,347
VietABank 3,079 3,159 3,291
Vietcombank 3,162.63 3,284.19
VietinBank 3,162 3,292
VRB 3,173 3,277

Tóm tắt tình hình tỷ giá KRONE ĐAN MẠCH (DKK) trong nước hôm nay (07/07/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá DKK tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ KRONE ĐAN MẠCH (DKK)

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt DKK với giá thấp nhất là: 3,043 vnđ / 1 DKK

+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản DKK với giá thấp nhất là: 3,048 vnđ / 1 DKK

+ Ngân hàng VietABank đang mua tiền mặt DKK với giá cao nhất là: 3,079 vnđ / 1 DKK

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản DKK với giá cao nhất là: 3,204 vnđ / 1 DKK

Ngân hàng bán ngoại tệ KRONE ĐAN MẠCH (DKK)

+ Ngân hàng BIDV đang bán tiền mặt DKK với giá thấp nhất là: 3,274 vnđ / 1 DKK

+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản DKK với giá thấp nhất là: 3,288 vnđ / 1 DKK

+ Ngân hàng MSB đang bán tiền mặt DKK với giá cao nhất là: 3,419 vnđ / 1 DKK

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản DKK với giá cao nhất là: 3,472 vnđ / 1 DKK

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm