So sánh tỷ giá DKK tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 22/10/2021

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 12 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch KRONE ĐAN MẠCH. Bao gồm: BIDV, MSB, PGBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, TPB, VIB, VietABank, Vietcombank, VietinBank, VRB.

Công cụ chuyển đổi KRONE ĐAN MẠCH (DKK) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 DKK = 3,560.19 VNĐ
KRONE ĐAN MẠCH
DKK
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 22/10/2021)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua DKK và giá bán DKK tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá KRONE ĐAN MẠCH (DKK) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá KRONE ĐAN MẠCH mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
BIDV 3,505 3,608
MSB 3,362 3,765
PGBank 3,497 3,636
PublicBank 3,490 3,625
Sacombank 3,496 3,769
Saigonbank 3,514 3,601
TPB 3,465 3,500 3,632
VIB 3,494 3,689
VietABank 3,416 3,496 3,632
Vietcombank 3,491.83 3,623.02
VietinBank 3,506 3,636
VRB 3,499 3,617

Tóm tắt tình hình tỷ giá KRONE ĐAN MẠCH (DKK) trong nước hôm nay (22/10/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá DKK tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ KRONE ĐAN MẠCH (DKK)

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt DKK với giá thấp nhất là: 3,362 vnđ / 1 DKK

+ Ngân hàng PublicBank đang mua chuyển khoản DKK với giá thấp nhất là: 3,490 vnđ / 1 DKK

+ Ngân hàng TPB đang mua tiền mặt DKK với giá cao nhất là: 3,465 vnđ / 1 DKK

+ Ngân hàng Saigonbank đang mua chuyển khoản DKK với giá cao nhất là: 3,514 vnđ / 1 DKK

Ngân hàng bán ngoại tệ KRONE ĐAN MẠCH (DKK)

+ Ngân hàng Saigonbank đang bán tiền mặt DKK với giá thấp nhất là: 3,601 vnđ / 1 DKK

+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản DKK với giá thấp nhất là: 3,625 vnđ / 1 DKK

+ Ngân hàng MSB đang bán tiền mặt DKK với giá cao nhất là: 3,765 vnđ / 1 DKK

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản DKK với giá cao nhất là: 3,769 vnđ / 1 DKK

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm