So sánh tỷ giá NZD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 17/01/2021

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 17 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch ĐÔ NEW ZEALAND. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Đông Á, Eximbank, HDBank, HSBC, Kiên Long, MB, MSB, PublicBank, Sacombank, SCB, TPB, UOB, VietinBank.

Công cụ chuyển đổi ĐÔ NEW ZEALAND (NZD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 NZD = 16,588.53 VNĐ
ĐÔ NEW ZEALAND
NZD
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 17/01/2021)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua NZD và giá bán NZD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ NEW ZEALAND (NZD) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ NEW ZEALAND mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
ABBank 16,324 16,934
ACB 16,523 16,793
Agribank 16,343 16,812
BIDV 16,333 16,431 16,760
Đông Á 16,490 16,860
Eximbank 16,370 16,452 16,748
HDBank 16,501 16,820
HSBC 16,335 16,335 16,846 16,846
Kiên Long 16,450 16,703
MB 16,241 16,405 16,937 16,937
MSB 16,359 16,765
PublicBank 16,451 16,733
Sacombank 16,460 16,870
SCB 16,430 16,820
TPB 16,380 16,555 16,848
UOB 16,078 16,178 17,018
VietinBank 16,460 16,543 16,830

Tóm tắt tình hình tỷ giá ĐÔ NEW ZEALAND (NZD) trong nước hôm nay (17/01/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá NZD tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ ĐÔ NEW ZEALAND (NZD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt NZD với giá thấp nhất là: 16,078 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng UOB đang mua chuyển khoản NZD với giá thấp nhất là: 16,178 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng VietinBank đang mua tiền mặt NZD với giá cao nhất là: 16,460 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng TPB đang mua chuyển khoản NZD với giá cao nhất là: 16,555 vnđ / 1 NZD

Ngân hàng bán ngoại tệ ĐÔ NEW ZEALAND (NZD)

+ Ngân hàng Kiên Long đang bán tiền mặt NZD với giá thấp nhất là: 16,703 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản NZD với giá thấp nhất là: 16,733 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng UOB đang bán tiền mặt NZD với giá cao nhất là: 17,018 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản NZD với giá cao nhất là: 16,937 vnđ / 1 NZD

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm