So sánh tỷ giá NZD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 31/10/2020

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 17 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch ĐÔ NEW ZEALAND. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Đông Á, Eximbank, HDBank, HSBC, Kiên Long, MB, MSB, PublicBank, Sacombank, SCB, TPB, UOB, VietinBank.

Công cụ chuyển đổi ĐÔ NEW ZEALAND (NZD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 NZD = 15,333.95 VNĐ
ĐÔ NEW ZEALAND
NZD
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 31/10/2020)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua NZD và giá bán NZD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ NEW ZEALAND (NZD) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ NEW ZEALAND mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
ABBank 15,169 15,666
ACB 15,163 15,503
Agribank 15,164 15,625
BIDV 15,103 15,195 15,492
Đông Á 15,250 15,600
Eximbank 15,157 15,233 15,473
HDBank 15,197 15,510
HSBC 15,119 15,119 15,591 15,591
Kiên Long 15,210 15,442
MB 14,950 15,101 15,639 15,639
MSB 15,129 15,554
PublicBank 15,228 15,499
Sacombank 15,133 15,543
SCB 15,240 15,560
TPB 15,172 15,272 15,612
UOB 14,848 14,948 15,788
VietinBank 15,160 15,243 15,530

Tóm tắt tình hình tỷ giá ĐÔ NEW ZEALAND (NZD) trong nước hôm nay (31/10/2020)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá NZD tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ ĐÔ NEW ZEALAND (NZD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt NZD với giá thấp nhất là: 14,848 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng UOB đang mua chuyển khoản NZD với giá thấp nhất là: 14,948 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng TPB đang mua tiền mặt NZD với giá cao nhất là: 15,172 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng TPB đang mua chuyển khoản NZD với giá cao nhất là: 15,272 vnđ / 1 NZD

Ngân hàng bán ngoại tệ ĐÔ NEW ZEALAND (NZD)

+ Ngân hàng Kiên Long đang bán tiền mặt NZD với giá thấp nhất là: 15,442 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản NZD với giá thấp nhất là: 15,503 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng UOB đang bán tiền mặt NZD với giá cao nhất là: 15,788 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản NZD với giá cao nhất là: 15,639 vnđ / 1 NZD

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm