So sánh tỷ giá NZD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 19/05/2022

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 17 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch ĐÔ NEW ZEALAND. Bao gồm: ABBank, Agribank, BIDV, Đông Á, Eximbank, HDBank, HSBC, Kiên Long, MB, MSB, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, TPB, UOB, VietinBank.

Công cụ chuyển đổi ĐÔ NEW ZEALAND (NZD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 NZD = 13,802.23 VNĐ
ĐÔ NEW ZEALAND
NZD
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 19/05/2022)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua NZD và giá bán NZD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ NEW ZEALAND (NZD) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ NEW ZEALAND mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
ABBank 14,189 14,950
Agribank 14,330 14,818
BIDV 14,427 14,514 14,857
Đông Á 14,560 14,900
Eximbank 14,468 14,540 14,826
HDBank 14,468 14,965
HSBC 14,349 14,349 14,798 14,798
Kiên Long 14,493 14,819
MB 14,371 14,471 15,084 15,084
MSB 14,433 14,483 15,034.51 15,004.51
PublicBank 2,256 2,366 2,366
Sacombank 14,479 14,891
Saigonbank 14,453 14,688
SCB 14,420 15,010
TPB 14,840
UOB 14,060 14,160 15,000
VietinBank 14,491 14,574 14,861

Tóm tắt tình hình tỷ giá ĐÔ NEW ZEALAND (NZD) trong nước hôm nay (19/05/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá NZD tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ ĐÔ NEW ZEALAND (NZD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt NZD với giá thấp nhất là: 14,060 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng PublicBank đang mua chuyển khoản NZD với giá thấp nhất là: 2,256 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng VietinBank đang mua tiền mặt NZD với giá cao nhất là: 14,491 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản NZD với giá cao nhất là: 14,574 vnđ / 1 NZD

Ngân hàng bán ngoại tệ ĐÔ NEW ZEALAND (NZD)

+ Ngân hàng PublicBank đang bán tiền mặt NZD với giá thấp nhất là: 2,366 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản NZD với giá thấp nhất là: 2,366 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng MB đang bán tiền mặt NZD với giá cao nhất là: 15,084 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản NZD với giá cao nhất là: 15,084 vnđ / 1 NZD

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm