So sánh tỷ giá NZD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 21/04/2021

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 18 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch ĐÔ NEW ZEALAND. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Đông Á, Eximbank, HDBank, HSBC, Kiên Long, MB, MSB, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, TPB, UOB, VietinBank.

Công cụ chuyển đổi ĐÔ NEW ZEALAND (NZD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 NZD = 16,602.49 VNĐ
ĐÔ NEW ZEALAND
NZD
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 21/04/2021)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua NZD và giá bán NZD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ NEW ZEALAND (NZD) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ NEW ZEALAND mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
ABBank 16,285 16,887
ACB 16,457 16,834
Agribank 16,343 16,812
BIDV 16,380 16,478 16,808
Đông Á 16,540 16,920
Eximbank 16,427 16,509 16,806
HDBank 16,465 16,824
HSBC 16,339 16,339 16,850 16,850
Kiên Long 16,455 16,708
MB 16,249 16,413 16,960 16,960
MSB 16,452 16,863
PublicBank 16,402 16,787
Sacombank 16,427 16,835
Saigonbank 16,530 16,821
SCB 16,480 16,860
TPB 16,385 16,560 16,852
UOB 16,076 16,176 17,016
VietinBank 16,413 16,496 16,783

Tóm tắt tình hình tỷ giá ĐÔ NEW ZEALAND (NZD) trong nước hôm nay (21/04/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá NZD tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ ĐÔ NEW ZEALAND (NZD)

+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt NZD với giá thấp nhất là: 16,076 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng UOB đang mua chuyển khoản NZD với giá thấp nhất là: 16,176 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt NZD với giá cao nhất là: 16,452 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng TPB đang mua chuyển khoản NZD với giá cao nhất là: 16,560 vnđ / 1 NZD

Ngân hàng bán ngoại tệ ĐÔ NEW ZEALAND (NZD)

+ Ngân hàng Kiên Long đang bán tiền mặt NZD với giá thấp nhất là: 16,708 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản NZD với giá thấp nhất là: 16,787 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng UOB đang bán tiền mặt NZD với giá cao nhất là: 17,016 vnđ / 1 NZD

+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản NZD với giá cao nhất là: 16,960 vnđ / 1 NZD

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm