So sánh tỷ giá TWD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 29/11/2022

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 6 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch ĐÔ ĐÀI LOAN. Bao gồm: ACB, BIDV, Indovina, MSB, Sacombank, TPB.

Công cụ chuyển đổi ĐÔ ĐÀI LOAN (TWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 TWD = 809.13 VNĐ
ĐÔ ĐÀI LOAN
TWD
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 29/11/2022)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua TWD và giá bán TWD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ ĐÀI LOAN (TWD) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ ĐÀI LOAN mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
ACB 819.35 819.35
BIDV 721.27 817.68
Indovina 794 825
MSB 714 717 887 887
Sacombank 796 893
TPB 828

Tóm tắt tình hình tỷ giá ĐÔ ĐÀI LOAN (TWD) trong nước hôm nay (29/11/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá TWD tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ ĐÔ ĐÀI LOAN (TWD)

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt TWD với giá thấp nhất là: 714 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản TWD với giá thấp nhất là: 717 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt TWD với giá cao nhất là: 721.27 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng ACB đang mua chuyển khoản TWD với giá cao nhất là: 819.35 vnđ / 1 TWD

Ngân hàng bán ngoại tệ ĐÔ ĐÀI LOAN (TWD)

+ Ngân hàng BIDV đang bán tiền mặt TWD với giá thấp nhất là: 817.68 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản TWD với giá thấp nhất là: 819.35 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng MSB đang bán tiền mặt TWD với giá cao nhất là: 887 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản TWD với giá cao nhất là: 893 vnđ / 1 TWD

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm