So sánh tỷ giá CAD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 03/08/2021

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 38 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch ĐÔ CANADA. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MB, MSB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.

Công cụ chuyển đổi ĐÔ CANADA (CAD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 CAD = 18,166.51 VNĐ
ĐÔ CANADA
CAD
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 03/08/2021)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua CAD và giá bán CAD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ CANADA (CAD) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ CANADA mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
ABBank 17,993 18,120 18,595 18,660
ACB 18,116 18,225 18,479 18,479
Agribank 18,103 18,176 18,555
Bảo Việt 18,186 18,527
BIDV 17,923 18,031 18,607
CBBank 18,213 18,521
Đông Á 18,120 18,200 18,460 18,450
Eximbank 18,155 18,209 18,511
GPBank 18,227 18,521
HDBank 18,118 18,183 18,491
HSBC 17,920 18,096 18,663 18,663
Indovina 17,925 18,885
Kiên Long 18,104 18,250 18,551
Liên Việt 18,199 18,532
MB 17,918 18,099 18,698 18,698
MSB 18,164 18,666
Nam Á 17,965 18,165 18,567
NCB 18,013 18,113 18,541 18,621
OCB 17,992 18,042 18,802 18,752
OceanBank 18,199 18,532
PGBank 18,225 18,500
PublicBank 17,909 18,090 18,622 18,622
Sacombank 18,118 18,218 18,624 18,424
Saigonbank 18,112 18,227 18,501
SCB 18,100 18,200 18,630 18,630
SeABank 18,045 18,195 18,715 18,615
SHB 18,133 18,253 18,553
Techcombank 17,857 18,075 18,677
TPB 17,991 18,096 18,662
UOB 17,812 18,042 18,696
VIB 18,078 18,224 18,504
VietABank 18,058 18,188 18,532
VietBank 1,806 18,261 18,578
VietCapitalBank 17,919 18,090 18,658
Vietcombank 17,914.31 18,095.26 18,662.65
VietinBank 18,080 18,180 18,730
VPBank 17,859 18,028 18,682
VRB 17,983 18,165 18,548

Tóm tắt tình hình tỷ giá ĐÔ CANADA (CAD) trong nước hôm nay (03/08/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CAD tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ ĐÔ CANADA (CAD)

+ Ngân hàng VietBank đang mua tiền mặt CAD với giá thấp nhất là: 1,806 vnđ / 1 CAD

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản CAD với giá thấp nhất là: 17,925 vnđ / 1 CAD

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt CAD với giá cao nhất là: 18,164 vnđ / 1 CAD

+ Ngân hàng VietBank đang mua chuyển khoản CAD với giá cao nhất là: 18,261 vnđ / 1 CAD

Ngân hàng bán ngoại tệ ĐÔ CANADA (CAD)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt CAD với giá thấp nhất là: 18,460 vnđ / 1 CAD

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản CAD với giá thấp nhất là: 18,424 vnđ / 1 CAD

+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt CAD với giá cao nhất là: 18,885 vnđ / 1 CAD

+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản CAD với giá cao nhất là: 18,752 vnđ / 1 CAD

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm