So sánh tỷ giá THB tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 05/08/2021

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 27 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch BẠT THÁI LAN. Bao gồm: ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, MB, MSB, NCB, OCB, PGBank, PublicBank, Sacombank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VRB.

Công cụ chuyển đổi BẠT THÁI LAN (THB) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 THB = 686.08 VNĐ
BẠT THÁI LAN
THB
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 05/08/2021)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua THB và giá bán THB tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá BẠT THÁI LAN (THB) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá BẠT THÁI LAN mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
ACB 684 706
Agribank 665 668 712
Bảo Việt 681.48 705.18
BIDV 655.22 661.84 719.74
Đông Á 620 680 700 700
Eximbank 667 684 705
GPBank 636 743
HDBank 678.43 680.45 700.95
HSBC 669 669 717 717
Indovina 689.3 718
Kiên Long 667 705
MB 674.19 681 724.54 724.54
MSB 667 714
NCB 612 682 709 712
OCB 713
PGBank 679 708
PublicBank 609 677 709 709
Sacombank 665 755 750
SeABank 640 660 727 722
SHB 657 679 724
Techcombank 665 672 722
TPB 661.14 679.98 705.52
UOB 657 675 710
VietCapitalBank 607 675 711
Vietcombank 610.61 678.45 703.94
VietinBank 636.98 681.32 704.98
VRB 659.41 724.2

Tóm tắt tình hình tỷ giá BẠT THÁI LAN (THB) trong nước hôm nay (05/08/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá THB tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ BẠT THÁI LAN (THB)

+ Ngân hàng VietCapitalBank đang mua tiền mặt THB với giá thấp nhất là: 607 vnđ / 1 THB

+ Ngân hàng GPBank đang mua chuyển khoản THB với giá thấp nhất là: 636 vnđ / 1 THB

+ Ngân hàng HDBank đang mua tiền mặt THB với giá cao nhất là: 678.43 vnđ / 1 THB

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản THB với giá cao nhất là: 689.3 vnđ / 1 THB

Ngân hàng bán ngoại tệ BẠT THÁI LAN (THB)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt THB với giá thấp nhất là: 700 vnđ / 1 THB

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản THB với giá thấp nhất là: 700 vnđ / 1 THB

+ Ngân hàng Sacombank đang bán tiền mặt THB với giá cao nhất là: 755 vnđ / 1 THB

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản THB với giá cao nhất là: 750 vnđ / 1 THB

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm