So sánh tỷ giá THB tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 20/04/2021

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 27 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch BẠT THÁI LAN. Bao gồm: ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, MB, MSB, NCB, OCB, PGBank, PublicBank, Sacombank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VRB.

Công cụ chuyển đổi BẠT THÁI LAN (THB) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 THB = 731.82 VNĐ
BẠT THÁI LAN
THB
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 20/04/2021)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua THB và giá bán THB tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá BẠT THÁI LAN (THB) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá BẠT THÁI LAN mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
ACB 735 753
Agribank 710 713 761
Bảo Việt 613.67 864.21
BIDV 700.45 707.53 769.4
Đông Á 660 720 740 740
Eximbank 700 730 754
GPBank 679 793
HDBank 725.97 728.26 751.54
HSBC 714 714 766 766
Indovina 736.3 768
Kiên Long 714 752
MB 715.77 723 761.64 761.64
MSB 711 762
NCB 655 725 750 753
OCB 759
PGBank 723 757
PublicBank 651 724 757 757
Sacombank 714 804 799
SeABank 687 707 774 769
SHB 702 724 769
Techcombank 710 720 770
TPB 708.29 726.63 753.93
UOB 702 720 758
VietCapitalBank 648 720 757
Vietcombank 653.92 726.58 753.87
VietinBank 685.93 730.27 753.93
VRB 705.45 771.74

Tóm tắt tình hình tỷ giá BẠT THÁI LAN (THB) trong nước hôm nay (20/04/2021)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá THB tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ BẠT THÁI LAN (THB)

+ Ngân hàng VietCapitalBank đang mua tiền mặt THB với giá thấp nhất là: 648 vnđ / 1 THB

+ Ngân hàng Bảo Việt đang mua chuyển khoản THB với giá thấp nhất là: 613.67 vnđ / 1 THB

+ Ngân hàng HDBank đang mua tiền mặt THB với giá cao nhất là: 725.97 vnđ / 1 THB

+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản THB với giá cao nhất là: 736.3 vnđ / 1 THB

Ngân hàng bán ngoại tệ BẠT THÁI LAN (THB)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt THB với giá thấp nhất là: 740 vnđ / 1 THB

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản THB với giá thấp nhất là: 740 vnđ / 1 THB

+ Ngân hàng Sacombank đang bán tiền mặt THB với giá cao nhất là: 804 vnđ / 1 THB

+ Ngân hàng Bảo Việt đang bán chuyển khoản THB với giá cao nhất là: 864.21 vnđ / 1 THB

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm