So sánh tỷ giá THB tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 06/10/2022

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 27 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch BẠT THÁI LAN. Bao gồm: ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, MB, MSB, NCB, OCB, PGBank, PublicBank, Sacombank, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VRB.

Công cụ chuyển đổi BẠT THÁI LAN (THB) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Tỷ giá trung bình: 1 THB = 632.46 VNĐ
BẠT THÁI LAN
THB
VND
VND
(cập nhật: 08:00:16 06/10/2022)

* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua THB và giá bán THB tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.


Bảng so sánh tỷ giá BẠT THÁI LAN (THB) tại 16 ngân hàng

Bảng so sánh tỷ giá BẠT THÁI LAN mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.

Đơn vị: đồng
Ngân hàng Mua Mua CK BánBán CK
ACB 638 654
Agribank 620 622 657
Bảo Việt 617.55 668.55
BIDV 606.87 613 668.98
Đông Á 570 630 650 640
Eximbank 617 632 655
GPBank 579
HDBank 628.65 630.32 656.34
HSBC 617 617 663 663
Indovina 636.3 661
Kiên Long
MB 615.36 625.36 673.29 673.29
MSB 647 626 655 658
NCB 552 622 655 659
OCB 661
PGBank 624 653
PublicBank 562 624 654 654
Sacombank 616 702
SeABank 586 606 673 668
SHB 601 623 668
Techcombank 557 619 672
TPB 658.56
UOB 606 622 655
VietCapitalBank 559 621 655
Vietcombank 564.66 627.39 651.49
VietinBank 588.37 632.71 656.37
VRB 610.22 665.76

Tóm tắt tình hình tỷ giá BẠT THÁI LAN (THB) trong nước hôm nay (06/10/2022)

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá THB tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ BẠT THÁI LAN (THB)

+ Ngân hàng NCB đang mua tiền mặt THB với giá thấp nhất là: 552 vnđ / 1 THB

+ Ngân hàng GPBank đang mua chuyển khoản THB với giá thấp nhất là: 579 vnđ / 1 THB

+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt THB với giá cao nhất là: 647 vnđ / 1 THB

+ Ngân hàng ACB đang mua chuyển khoản THB với giá cao nhất là: 638 vnđ / 1 THB

Ngân hàng bán ngoại tệ BẠT THÁI LAN (THB)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt THB với giá thấp nhất là: 650 vnđ / 1 THB

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản THB với giá thấp nhất là: 640 vnđ / 1 THB

+ Ngân hàng MB đang bán tiền mặt THB với giá cao nhất là: 673.29 vnđ / 1 THB

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản THB với giá cao nhất là: 702 vnđ / 1 THB

Nguồn: Tổng hợp bởi Blogtygia.com

Bình luận


Đọc thêm