Bảng lương công chức ngân hàng năm 2020 mới nhất

12:10:47 16/12/2019 trong Tin ngân hàng

Theo quy định mới nhất trong bảng lương công chức ngành ngân hàng, Kiểm soát viên cao cấp (Công chức loại A3, nhóm 1) có hệ số lương cao nhất là 8.0.
Hướng dẫn đăng ký tài khoản Remitano & Cách xác thực để mua bán BTC, ETH, USDT bằng tiền VNĐ - Blog Tỷ Giá
4.0 trên 393 đánh giá

Bảng lương công chức ngân hàng sẽ được Dân Việt giới thiệu dưới đây.Theo quy định của Thông tư 12/2019/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 19/8/2019, công chức ngạch kiểm soát viên ngân hàng phải có kinh nghiệm công tác trong ngành tối thiểu là 2 năm trở lên. Cụ thể:

- Ngạch kiểm soát viên cao cấp: Có kinh nghiệm công tác tại vị trí kiểm soát viên chính hoặc tương đương từ đủ 6 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch kiểm soát viên chính tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng);

Bảng lương công chức ngân hàng năm 2020 mới nhất
 
Bảng lương công chức ngân hàng năm 2020 mới nhất
 
Bảng lương công chức ngân hàng năm 2020 mới nhất
 
Bảng lương công chức ngân hàng năm 2020 mới nhất
 
Bảng lương công chức ngân hàng năm 2020 mới nhất
 
Bảng lương công chức ngân hàng năm 2020 mới nhất
Bảng lương của công chức ngành Ngân hàng năm 2020. Dân Việt

- Ngạch kiểm soát viên chính: Có thời gian giữ ngạch kiểm soát viên hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên, không kể thời gian tập sự, thử việc. Trong đó, thời gian giữ ngạch kiểm soát viên tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng);

- Ngạch kiểm soát viên: Có kinh nghiệm công tác trong ngành Ngân hàng từ đủ 2 năm trở lên, trong đó có tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng) công tác về kiểm soát, kiểm toán tại Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn tối thiểu của công chức ngạch kiểm soát viên ngân hàng phải có đủ 2 năm trở lên công tác trong ngành.

Mức lương của các công chức ngành ngân hàng luôn nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Theo Thông tư số 12/2019/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành ngân hàng, ngạch kiểm soát viên cao cấp là công chức loại A3 nhóm 1 có hệ số lương cao nhất đến 8,0 và mức lương hiện tại là 11,92 triệu đồng/tháng.

Dưới đây Dân Việt giới thiệu bảng lương của công chức ngành Ngân hàng từ ngày 1/1/2020.

Bảng lương công chức ngân hàng năm 2020 mới nhất
 
Bảng lương công chức ngân hàng năm 2020 mới nhất
 
Bảng lương công chức ngân hàng năm 2020 mới nhất
 
Bảng lương công chức ngân hàng năm 2020 mới nhất
 
Bảng lương công chức ngân hàng năm 2020 mới nhất
 

(Theo Dân Việt)

Bình luận


Đọc thêm


Tin liên quan